การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

📢🎉🎊📢ประกาศ !!! ขอให้นักศึกษาดำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 (นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ. 2543) ✅#ดำเนินการยื่นเอกสารตั้งแต่ 21 กันยายน 2563 ✅#สิ้นสุดวันที่ 18 ธันวาคม 2563 👨‍🎓นักศึกษาเตรียมเอกสารให้ครบ ดังนี้ 1. สำเนาใบสำคัญทหาร (สด. 9) 3 ฉบับ (เอกสารที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนทหารไว้ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) 2. สำเนาหมายเรียกฯ (สด.35) 3 ฉบับ (ติดต่อรับที่สัสดีอําเภอ/เขต ตามภูมิลําเนาของนักศึกษา) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ (หน้าบ้านเลขที่และชื่อนักศึกษา) 4. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา1 ฉบับ (สำเนา 2 ฉบับ) 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ 6. สำเนาการย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี) 2 ฉบับ 🔥หมายเหตุ : #หากเลยเวลากำหนดนักศึกษาต้องดำเนินการเองและติดต่อกับทางสัสดีหรือภูมิเลาเนาของนักศึกษา 🔥หมายเหตุ : #สามารถดาวโหลดใบคำร้องขอผ่อนผันทหารได้ที่ https://drive.google.com/…/1iGfhqApMDLxmMNbVjEmgQZJLrN…/view #ติดต่อสอบถาม 👉📌🎯 ☎ 044-009711 ต่อ 101 สำนักพัฒนานักศึกษา #VU #MORVONG #ผ่อนผันทหาร #vongchavalitkuluniversity #มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

>>NEWS YOU HAVE MISSED